1. Някои хора са произлезли от Адам и Ева, а други – от маймуните.

2. Левски е роден и израсъл без майка и без баща.

3. Все по-малко хора вече са мотивирани за духовен израстък.

4. Човек без цел е като книга без букви – празен отвътре.

5. Нейните мечти били безкрайно дълги.

6. Животът е една игра, от която никога не излизаш жив.

7. Когато мисловният перипет е пречупен, всичко остава на заден план.

8. Мечтите могат да бъдат два вида: колосани и прагматични.

9. Ивайло е бил един обикновен скотовъд.

10. Героите са станали такива, защото са казали: „Ако губя нещо от мен, губя само себе си!“

11. Човек се намира в непрекъсната борба с околностите.

12. Всички ние имаме сърце, глава и някои други органи.

13. Пример за темата е, когато човек отива до тоалетната. Тогава наистина няма значение откъде идва, важното е къде отива и да отива бързо, че иначе – лошо!

fashion days

fashion days

fashion days

For using special positions

Special positions are: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. For using this, please go to Module Manager and config your module to your desired position.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'